De Nederlandse Zorgverlener is een voortzetting van de Terebint welke vanaf 2000 al actief was in de zorg.

Onze Visie:
De Nederlandse Zorgverlener is een organisatie gestart vanuit een christelijke roeping en een bewogenheid met mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Maar de mens is belangrijker dan zijn probleem.
De Nederlandse Zorgverlener streeft ernaar om te werken vanuit een oprechte interesse in de medemens; om tijd en aandacht te hebben voor elkaar. Onze grondhouding wordt bepaald vanuit de visie, onze identiteit,  dat ieder mens ongeacht zijn omstandigheden ertoe doet. We willen laten zien, door zelf een voorbeeld te zijn, dat er verandering mogelijk is. We bieden onze cliënten de mogelijkheid om te Horen, te luisteren naar wat voor hen het beste zou zijn. Vervolgens worden onze cliënten dan begeleidt in het doen, het ondernemen van te zetten stappen.

Ons Doel:
Het bieden van een woonomgeving met dagstructuur en het ontplooien dynamische activiteiten, ten behoeve van die medemens die, ongeacht de redenen, in de marge van de maatschappij leeft en waarop de reeds bestaande hulpverlening geen antwoord heeft. Wij stellen het mens- en relatie gerichte denken centraal.

Onze Missie:
Het blijven van onderwijzen, informeren en stimuleren van derden en organisaties buiten De Nederlandse Zorgverlener, tot een verandering van denken en handelen, welke leidt tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het (im)materiële welzijn van die medemens, los van eventueel aanwezig zijnde andere (bv. psychiatrische) problematiek.